About the Journal

O časopisu

 

Časopis Pedagoškog fakulteta Univerzitet u Bihaću

Post Scriptum

ISSN print: 2232-741X

ISSN online: 2232-8556

Web: ps.pfb.unbi.ba

E-mail: pfcasopis@gmail.com

 

Časopis Post Scriptum osnovan je 2010. godine s ciljem da se unaprijedi naučno-istraživački rad na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Vremenom je časopis postao prepoznatljiv u regionu tako da na njegovu adresu pristižu tekstovi s drugih univerziteta u BiH, ali van njenih granica. Kako je prvobitna namjera časopisa da pokrije sve studijske grupe na Pedagoškom fakultetu, časopis je registriran kao interdisciplinaran, mada je dosadašnja praksa pokazala da bi se časopis mogao profilirati kao časopis humanističkih i društvenih nauka.

 

Tekstovi u časopisu prolaze dvostruku recenziju. Jezici časopisa su zvanični jezici u Bosni i Hercegovini: bosanski, hrvatski i srpski. Članci koji su pisani na drugim jezicima (engleski i njemački) podliježu provjeri izvornih govornika.

 

Prvi broj časopisa izišao je u zimskom semestru akademske 2010/2011. godine. Od tada pa do danas časopis ima kontinuitet u izlaženju, čemu svjedoči sedam objavljenih brojeva. U pripremi je VIII broj časopisa za akademsku 2018/2019. godinu.

 

Glavna i odgovorna urednica časopisa:

Šeherzada Džafić

seherzada.dzafic@unbi.ba