POST SCRIPTUM

ČASOPIS ZA DRUŠTVENE, HUMANISTIČKE I PRIRODNE NAUKE PEDAGOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BIHAĆU

Alternativna e-mail adresa

Mole se svi autori X broja časopisa Post Scriptum, a koji su radove slali na adrese post.scriptum@unbi.ba i seherzada.dzafic@unbi.ba da se, zbog privremene nedostupnosti e-mail adresa, jave na alternativnu e-mail adresu časopisa pfcasopis@gmail.com. Uskoro će biti dostupna i e-mail adresa sa domenom unbi.ba, tj, post.scriptum@unbi.ba o čemu će autori biti obaviješteni.

Prijave za grafičke radove za sljedeći broj Post Scriptum

Kako časopis Post Scriptum prakticira promociju fotografija/likovnih radova/crteža, ovim putem obavještava sve zainteresirane da mogu aplicirati za naredni broj. Potrebno je da se aplikanti sa svojim radovima/prilozima (do 5 radova), jave redakciji časopisa na e-mail: pfcasopis@gmail.com ili post.scriptum.unbi.ba. Uz radove, obavezno je dostaviti kraću biografiju autora. Tročlani žiri donijet će odluku o radovima koji će Read more about Prijave za grafičke radove za sljedeći broj Post Scriptum[…]

Rok za novi broj

Rok za sljedeći broj Post Scriptuma je 30.august 2020. godine. Mole se autori/ce da se drže uputa prilikom izrade rada te da obrate pažnju na obaveznu  lekturu rada i uvjete objave (a tiču se originalnosti i autorstva). Više informacija na web stranici časopisa: http://ps.pfb.unbi.ba/upute-autorima/upute/

Poziv za dostavu fotografija/likovnih priloga

Kako časopis Post Scriptum prakticira promociju fotografija/likovnih radova/crteža, ovim putem obavještava sve zainteresirane da mogu aplicirati za naredni broj. Potrebno je da se aplikanti sa svojim radovima/prilozima (do 5 radova), jave redakciji časopisa na e-mail: pfcasopis@gmail.com. Uz radove, obavezno je dostaviti kraću biografiju autora. Tročlani žiri donijet će odluku o radovima koji će ući u Read more about Poziv za dostavu fotografija/likovnih priloga[…]