POST SCRIPTUM

ČASOPIS ZA DRUŠTVENE, HUMANISTIČKE I PRIRODNE NAUKE PEDAGOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BIHAĆU

Rok za novi broj

Rok za sljedeći broj Post Scriptuma je 30.august 2020. godine. Mole se autori/ce da se drže uputa prilikom izrade rada te da obrate pažnju na obaveznu  lekturu rada i uvjete objave (a tiču se originalnosti i autorstva). Više informacija na web stranici časopisa: http://ps.pfb.unbi.ba/upute-autorima/upute/

Poziv za dostavu fotografija/likovnih priloga

Kako časopis Post Scriptum prakticira promociju fotografija/likovnih radova/crteža, ovim putem obavještava sve zainteresirane da mogu aplicirati za naredni broj. Potrebno je da se aplikanti sa svojim radovima/prilozima (do 5 radova), jave redakciji časopisa na e-mail: pfcasopis@gmail.com. Uz radove, obavezno je dostaviti kraću biografiju autora. Tročlani žiri donijet će odluku o radovima koji će ući u Read more about Poziv za dostavu fotografija/likovnih priloga[…]