September 1, 2020

Adrese autora

Adrese autora

 • Alen Avdić, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tihomila Markovica 1, 75 000 Tuzla, BiH, e-mail: avdic.alen@yahoo.com;
 • Anđela Matanović, Odjel za germanistiku, Sveučilište u Zadru, ulica Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar, HR, e-mail: germanistika@unizd.hr; mjelec@unizd.hr;
 • Azra Ičanović, Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet, Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać, BiH, e-mail: azra.becirevic91@gmail.com;
 • Bećo Pehlivanović, Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet, Luke Marjanovića, 77 000 Bihać, BiH, e-mail: becop4@gmail.com;
 • Belkisa Dolić, Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet, Luke Marajanovića bb, 77 000 Bihać, BiH, e-mail: belkisa_dolic@hotmail.com;
 • Edin Liđan, Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet, Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać, BiH, e-mail: lidjan_edin@hotmail.com;
 • Edin Pobrić, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo, BiH, e-mail: edin.pobric@gmail.com;
 • Indira Šabić, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tihomila Markovica 1, 75 000 Tuzla, BiH, e-mail: indira-s_87@hotmail.com;
 • Irma Marić, Univerzitet Džemal Bijedić, Fakultet humanističkih nauka Mostar, Maršala Tita 35, 88 000, Mostar, e-mail: Irma.Maric@unmo.ba
 • Iva Prosoli, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb, HR, e-mail: iva.prosoli@muo.hr;
 • Jasmin Hodžić, Univerzitet u Sarajevu, Institut za jezik, Hasana Kikića 12, 71 000 Sarajevo, BiH, e-mail: jasmin.hodzic@izj.unsa.ba
 • Karmelita Lipovača, Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet, Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać, BiH, e-mail: kpjanic@gmail.com;
 • Magdalena Nigoević, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Poljička cesta 35, 21 000 Split, HR, e-mail: magdalena.nigoevic@gmail.com
 • Marijana Jeleč, Odjel za germanistiku, Sveučilište u Zadru, ulica Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar, HR, e-mail: mjelec@unizd.hr
 • Mersina Mujagić, Univerzitet u Bihaću, Pedagoški fakultet, Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać, BiH, e-mail: mersina.sehic@yahoo.com;
 • Muris Bajramović, Univerzitet u Zenici, Filozofski fakultet, Zmaja od Bosne 56, Zenica, BiH, e-mail: muris.bajramovic@pf.unze.ba;
 • Tania Blažević, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Poljička cesta 35, 21 000 Split, HR, e-mail: tania.blazevic@pravst.hr
 • Tin Lemac, Časopis Republika (editor), Društvo hrvatskih književnika, Trg bana Josipa Jelačića7/I, 10 000 Zahreb, HR, e-mail: tinlemac01@gmail.com
 • Vedad Spahić, Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Tihomila Markovica 1, 75 000 Tuzla, BiH, e-mail: spahic@bih.net.ba
 • Željko Karbuva, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Poljička cesta 35, 21 000 Split, HR, e-mail: zeljko_k@vip.hr