June 9, 2020

Recenzenti/Reviewers

Agata Jawoszek, Institut za slavistiku, Poljska akademija nauka

Alica Arnaut, Filozofski fakultet, Univerzitet u Zenici

Adisa Imamović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli

Amela Mujagić, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

Amira Dervišević, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

Andrijana Kos-Lajtman, Učiteljski fakultet, Sveučelište Čakovec

Anisa Avdagić, Filozofski fakultet, Univerziteta u Tuzli

Azra Verlašević, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

Belkisa Dolić, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

Bernisa Puriš, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Branko Tošović, Institut für Sawistik, Karl-Franzens-Universitat Graz

Edin Pobrić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Elizabeta Šeleva, Filozofski fakultet, Univerzitet Ćirilo i Metodije u Skoplju

Elvira Islamović, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

Eva Kovolwik, Filozofski fakultet, Univerzitet Marthin Luther Halle

Fatih Destović, Pedagoški fakultet,  Univerzitet u Sarajevu

Damir Atanassov, Bugarska akademija nauka, Univerzitet u Sofiji

Dario Hrupec, Odjel za fiziku, Sveučilište u Osijeku

Dejan Milošević, Prirodo-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Demir Alihodžić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli

Dijana Hadžizukić, Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar

Dragana Lukić, Filološki fakultet Univerzitet u Beogradu

Đurđa Strnoglavec, Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani

Hassan Yalcinkaya, Fakultet primijenjenih nauka, Univerzitet u Rotterdamu

Hasnija Muratagić Tuna, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Marijana Jeleč, Odjel za germanistiku, Sveučilišta u Zadru

Meho Čaušević, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

Mirza Bašić, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici

Muris Bajramović, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici

Naim Ćeleš, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

Nebojša Vasić, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici

Nijaz Skender, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

Nusreta Kepeš, Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb, IPF Bihać

Ingeborg Jandl, Institut za Slawistiku, Univerzitet u Beču

Ivica Baković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ivo Pranjković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Jasmin Hodžić, Institut za jezik, Univerzitet u Sarajevu

Jasmina Ćeleš, Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

Olivera Đokić, Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu

Olivera Marković, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini

Remzija Hadžiefendić-Parić, Medresa Islamskog centra Zagreb

Refik Ćatić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Zenici

Refik Hodžić, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Sanela Nesimović, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Sanel Hadžiahmetović Jurida, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli

Sanja Berberović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli

Sanja Elezović, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Sanjin Kodrić, Filozofski fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Tamara Bogdan, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Tin Lemac, urednik časopisa Republika, Hrvatsko društvo književnika

Vedad Spahić, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

Zilhad Ključanin, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

Zrinka Ćoralić, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

Zvonko Kovač, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Željko Karabuva, Fakultet humanističkih znanosti, Sveučilište u Splitu

Željko Škuljević, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli