June 9, 2020

Međunarodna redakcija

Agata Jawoszek, Institut za slavistiku/Poljska akademija nauka

Aida Džiho-Šator, Fakultet humanističkih nauka/Džemal Bijedić, Mostar

Bernisa Puriš, Filozofski fakultet/Univerzitet u Sarajevu

Elizabeta Šeleva, Filozofski fakultet/Univerzitet Ćiril i Metodije u Skoplju

Dimitar Atanassov, Bugarska akademija nauka/Univerzitet u Sofiji

Đurđa Strsloglavec, Filozofski fakultet/Univerzitet u Ljubljani

Hassan Yalcinkaya, Fakultet primjenjenih nauka/Univerzitet u Rotterdamu

Ivica Baković, Filozofski fakultet/Sveučilište u Zagrebu

Olivera Marković-Savić, Filozofski fakultet/Univerzitet u Prištini

Dejan Milošević, Prirodno-matematički fakultet/Univerzitet u Sarajevu

Sanja Josifović Elezović, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Zvonko Kovač, Filozofski fakultet/Sveučilište u Zagrebu