March 22, 2018

Post Scriptum broj 4-5

Post Scriptum – Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu – Broj 4/5

 

Naslovna stranica

Sadržaj

Uvodne riječi

 

JASMIN HOŠIĆ
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet

ENES QUIEN
Sveučilište u Zagrebu

JASMINA ĐONLAGIĆ
Univerzitet u Tuzli

RAJLA KURTOVIĆ
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet

MEHO ČAUŠEVIĆ
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet

BEĆO PEHLIVANOVIĆ
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet

AMIRA TURBIĆ – HADŽAGIĆ
Univerzitet u Tuzli
SAMRA HRNJICA
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet

ZRINKA ĆORALIĆ
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet
MERSINA ŠEHIĆ
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet

BELKISA DOLIĆ
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet

MIRJANA BORUCINSKY
Sveučilište u Rijeci

IZOLDA OSMANAGIĆ
Univerzitet u Bihaću

MEJRIMA TAJAR
Filozofski fakultet Sarajevo

KANITA GRANOV
Sedma osnovna škola Sarajevo

BEĆO PEHLIVANOVIĆ
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet

ALMA ŽERIĆ
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet

MASKUDA MURATOVIĆ
JU MSSŠ TUZLA

SANJIN KODRIĆ
Univerzitet u Sarajevu/Filozofski fakultet

VESNA KEČALOVIĆ
Umjetnička škola Bihać

VILDANA PEČENKOVIĆ
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet

ŠEHERZADA DŽAFIĆ
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet

 

Izbor poezije Zilhada Ključanina

Izbor poezije Huseina Derviševića

Završne riječi