March 22, 2018

Post Scriptum broj 3

Post Scriptum –  Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu – Broj 3

 

Naslovna stranica

Sadržaj

Zapis o Rihi

Uvodne riječi urednice – U pravi tren na pravome mjestu

 

ZRINKA ĆORALIĆ
Univerzitet u Bihaću

ZINETA LAGUMDŽIJA
Univerzitet u Bihaću

MERISA KULENOVIĆ
Univerzitet u Bihaću

NATAŠA STOJAN
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

HATIDŽE BURNIĆ
Osnovna škola “Harmani I” Bihać

ADNA SMAJLOVIĆ
Univerzitet u Bihaću

MAJA DŽAFIĆ
Osnovna škola “Gornje Prekounje – Ripač”

BRANKA VOJNOVIĆ
Hrvatska novinska agencija – HINA

ŠEJLA KARABAŠIĆ
Pedagoški fakultet/Univerzitet u Bihaću

JASMINA ĐONLAGIĆ
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

ZILHAD KLJUČANIN
ALMA MUJAGIĆ
Univerzitet u Bihaću

JASMINA TOCKIĆ-ĆELEŠ
Pedagoški fakultet/Univerzitet u Bihaću

LEJLA OVČINA
Pedagoški fakultet/Univerzitet u Bihaću

EMINA KAPIĆ
Univerzitet u Bihaću

FATA MUJANOVIĆ
JU Gimnazija “Bihać”

SENA DRUŽIĆ
Vlada Unsko-sanskog kantona Bihać

ZAVRŠNA RIJEČ – MJESTO KRAJA
Aktivnosti studenata Pedagoškoga fakulteta