March 22, 2018

Post Scriptum broj 2

Post Scriptum – Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu – Broj 2

Naslovna stranica

Sadržaj

Uvodne riječi

 

IZOLDA OSMANAGIĆ
Pedagoški fakultet/Univerzitet u Bihaću

NAIM ĆELEŠ
JASMINA TOCKIĆ-ĆELEŠ

Pedagoški fakultet/Univerzitet u Bihaću

MILICA BEŠOVIĆ
Pedagoški fakultet Sarajevo

MUHIDIN HALILOVIĆ
Pedagoški fakultet/Univerzitet u Bihaću

SENKA MAJETIĆ
Pedagoški fakultet/Univerzitet u Bihaću

ERMIN KUKA
Univerzitet u Sarajevu

DRAGANA KOVAČEVIĆ
Opća gimnazija Katoličkog školskog centra Tuzla
ALMA ŠEHANOVIĆ
Gimnazija Meša Selimović Tuzla

ZRINKA ĆORALIĆ
ADNA SMAJLOVIĆ
Univerzitet u Bihaću

INDIRA SMAJLOVIĆ
Univerzitet u Tuzli

BERNES ALJUKIĆ
Univerzitet u Tuzli

JASMIN HODŽIĆ
Fakultet humanističkih nauka Mostar

ADNA SMAJLOVIĆ
Univerzitet u Bihaću

AZRA VERLAŠEVIĆ
Univerzitet u Tuzli

NERMINA DELIĆ
Univerzitet u Banja Luci

KRISTINA GIACOMETTI
Sveučilište u Zagrebu

ANDREA IVELJIĆ
Slavistički institut u Beču

ZAVRŠNA RIJEČ