Emotional expressive lexis in the novel Delije na Bihaću

Authors

  • Zrinka Coralic Pedagogical faculty, University of Bihac
  • Mersina Mujagic Pedagogical faculty, University of Bihac

Keywords:

phraseology, phraseme, borrowing, expressiveness, Ćopić

Abstract

The paper is the analysis of Ćopić’s novel Delije na Bihaću, i. e. of its marked lexis, which is divided into emotionally-expressive lexis and stylistically marked lexis. There are different typologies of lexis in our language (see e. g. Halilović/Tanović/Šehović 2009). This study, however, employs the classification offered by Katnić-Bakaršić (2007). The analysis includes idioms, loanwords and diminutives extracted from Ćopić’s final novel. Seeking the best way to describe experiences and impressions, Ćopić opted for emotive, inherently expressive language. The analysis of native idiomatic and lexical specifics of the novel reveals the extent to which the use of authentic lexis contributes to a more convincing and credible characterization of characters and gives a clearer picture of the social and linguistic aspects in Krajina during that particular period.

References

- Aljukić, Bernes (2016), Posebnosti komunikacijskih modela određenih generacijskom sličnošću i različitošću književnih likova u djelima Branka Ćopića. U: Djetinjstvo, mladost i starost u Ćopićevom stvaralaštvu. Tošović B. (Ed.). 231–242. Graz.

- Aljukić, Bernes (2015), Funkcionalno rodno označena jezička sredstva u djelima Branka Ćopića. In: Žena – muškarac: dva svijeta, dva motiva, dva izraza u djelima Branka Ćopića. Tošović, B. (Ed.). 243–252. Karl-Franzens– Universität Graz.

- Anić, Šime; Klaić, Nikola; Domović, Želimir (2002), Rječnik stranih riječi. Tuđice, posuđenice, izrazi, kratice i fraze. Zagreb.

- Bandić, Miloš (1985), Pripovetka danas (II): horizonti realizma. In: Delije na Bihaću. Kritika o djelu Branka Ćopića. Knjiga 15. Sarajevo.

- Branimir, Belaj; Tanacković Faletar, Goran (2007), Jedan mogući teorijski model pristupa analizi jezičnoga posuđivanja Jezikoslovlje 8(1), 5-25.

- Burger, Harald (1998), Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

- Ćoralić, Zrinka; Mujagić, Mersina (2017), O frazeologiji odabranih Ćopićevih djela. Bihać.

- Ćoralić, Zrinka; Šehić, Mersina (2016), Imenice stranog porijekla u jezičkoj strukturi Proklete avlije. U: Andrićevi Znakovi. Branko Tošović (Ed.). 743–754. Graz.

- Ćoralić, Zrinka; Midžić, Senija (2012), Bosanski frazeološki rječnik. Bihać.

- Ćoralić, Zrinka; Smajlović, Adna (2011), Upotreba germanizama u književnom djelu bosanskohercegovačkog pisca Hasana Kikića. U: Riječ, časopis za nauku o jeziku i književnosti, 6, 35-50.

- Ćoralić, Zrinka (2008), O frazemu kao temeljnoj jedinici frazeologije. In: Didaktički putokazi, Časopis za nastavnu teoriju i praksu. 48. 5–10. Zenica.

- Danojlić, Milovan (1985), Najbolji Ćopić. U: Delije na Bihaću. Kritika o djelu Branka Ćopića. Knjiga 15. Sarajevo.

- Filaković, Svetlana (2009), Frazeologija u djelima Ivane Brlić- Mažuranić. In: Život i škola-časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, LIV, 19, 37–64.

- Gligorić, Velibor (1985), Pripovedač Branko Ćopić. U: Delije na Bihaću. Kritika o djelu Branka Ćopića. Knjiga 15. Sarajevo.

- Hadžiefendić, Remzija (1991), Poredbene konstrukcije tipa x kao y. In: Književni jezik, XX/3–4, str. 181–188. Sarajevo: Institut za jezik.

- Halilović, Senahid; Tanović, Ilijas; Šehović, Amela (2009), Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik. Sarajevo: Slavistički komitet.

- Idrizović, Muris (1990), Pjesnici i pripovjedači. U: Dječja književnost naroda i narodnosti BiH. Sarajevo.

- Jahić, Dževad (1999), Školski rječnik bosanskog jezika. Sarajevo: Ljiljan.

- Jahić, Dževad (2010/2012), Rječnik bosanskog jezika: tomovi I–V (A–LJ). Sarajevo.

- Katnić-Bakaršić, Marina (2007), Stilistika. Sarajevo: Tugra.

- Klaić, Bratoljub (2004), Rječnik stranih riječi : tuđice i posuđenice. Zagreb: Matica hrvatska.

- Matešić, Josip (1982), Hrvatsko–njemački frazeološki rječnik. Zagreb i München: Školska knjiga i Otto Sagner Verlag.

- Memić, Nedad (2005), Entlehnungen aus dem österreichischen Deutsch in der Stadtsprache von Sarajevo. Peter Lang Verlag. Frankfurt a. M./ Berlin/ Bern/ Bruxelles/ New York/ Oxford/ Wien.

- Mihajlović, Borislav (1985), Branko Ćopić u Bašti sljezove boje. In: Delije na Bihaću. Kritika o djelu Branka Ćopića. Knjiga 15. Sarajevo.

- Nikolić, Marjana; Šabić, Indira (2015), Nomina kao tvorbeni model za označavanje ženskoga roda u jeziku Branka Ćopića. U: Žena – muškarac: dva svijeta, dva motiva, dva izraza u djelima Branka Ćopića. Tošović, B. (ur). 313– 328. Graz.

- Radčenko, Marina (2006), Semantička adaptacija ruskih posuđenica u hrvatskom jeziku od 1945. do 2000. godine. Croatica et Slavica Iadertina II, 145 – 160. Zadar.

- Šehić, Mersina (2014), The Equivalence of Bosnian and English Idioms in Literary Text Translation. Minor Translating Major, A Translation Journal, 6, 98–111. Atina.

- Škaljić, Abdulah (1989), Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo. Tošović, Branko (2016), Djetinjstvo, mladost i starost u Ćopićevom stvaralaštvu. Graz.

- Tošović, Branko (2015), Žena – muškarac: dva svijeta, dva motiva dva izraza u djelima Branka Ćopića. Graz.

- Trifković, Risto (1985), Doživljaji Nikoletine Bursaća u djelu Branka Ćopića. U: Delije na Bihaću. Kritika o djelu Branka Ćopića. Knjiga 15. Sarajevo.

- Vučković, Radovan (1985), Zbilja, humor i lirizam u Ćopićevim romanima, U: Delije na Bihaću. Kritika o djelu Branka Ćopića. Knjiga 15. Sarajevo.

Published

24.09.2021

Issue

Section

Articles