Editorial Team

Glavna i odgovorna urednica časopisa:
Šeherzada Džafić
seherzada.dzafic@unbi.ba

Redakcija:
Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću:
Amira Dervišević
Edin Dupanović
Bećo Pehlivanović

Lektor za engleski jezik:

Mersina Mujagić

Lektor za njemački jezik:

Gorana Dedić