Post Scriptum broj 8-9

Post Scriptum – Časopis za društvene, humanističke i prirodne nauke – Broj 8/9

 

Naslovna stranica

Sadržaj

Uvodne riječi

 

KARMELITA LIPOVAČA
EDIN LIĐAN
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet

TANIA BLAŽEVIĆ
Univerzitet u Splitu/Filozofski fakultet

ALEN AVDIĆ
Univerzitet u Tuzli/Filozofski fakultet

MERSINA MUJAGIĆ
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet

MAGDALENA NIGOEVIĆ
ŽELJKO KARBUVA
Sveučilište u Splitu/Filozofski fakultet

TIN LEMAC
Društvo hrvatskih književnika Zagreb

VEDAD SPAHIĆ
INDIRA ŠABIĆ
Univerzitet u Tuzli/Filozofski fakultet

JASMIN HODŽIĆ
Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu

MARIJANA JELEČ
ANĐELA MATANOVIĆ
Sveučilište u Zadru/Odjel za germanistiku

AZRA IČANOVIĆ
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet

EDIN POBRIĆ
Univerzitet u Sarajevu/Filozofski fakultet

IRMA MARIĆ
Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar/Fakultet humanističkih nauka

ARIJANA MIDŽIĆ
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet

EMINA KAPIĆ
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet

BEĆO PEHLIVANOVIĆ
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet

IVA PROSOLI
Sveučilište u Zagrebu/Filozofski fakultet

MURIS BAJRAMOVIĆ
Univerzitet u Zenici/Filozofski fakultet 

BELKISA DOLIĆ
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet

ŠEHERZADA DŽAFIĆ
Univerzitet u Bihaću/Pedagoški fakultet

SALIM LJUMA